2007/Apr/14

วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์แล้ว

ใครเล่นน้ำก็เล่นให้หนุกๆนะฮะ

สาดน้ำกันอย่างสุภาพมากๆนะฮะ

วันนี้ก็เลยเอาความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์มาฝากกันเล็กๆน้อยๆ

+++++++++++++++++++++

ตำนานนางสงกรานต์

ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม[1] กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานอยู่กว่าสามปี ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตร อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำ พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอดออกมา เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย

ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น ก็ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหม ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา 7 วัน

ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาคำตอบ ล่วงเข้าวันที่ 6 ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย ด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า คำถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุก ๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นกอินทรีคุยกันตลอด จึงจดจำไว้

ครั้นรุ่งขึ้น ท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน แล้วบอกว่า เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นางทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต จากนั้นนางทุงษะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุก ๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้

 1. ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม ทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ
 2. ถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ภักษาหารเตลัง (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ)
 3. ถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จมาบนหลังวราหะ (หมู)
 4. ถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเข็ม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา)
 5. ถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง)
 6. ถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (ควาย)
 7. ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)

สำหรับความเชื่อทางล้านนานั้นจะมีว่า

 1. วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี
 2. วันจันทร์ ชื่อ นางมโนรา
 3. วันอังคาร ชื่อ นางรากษสเทวี
 4. วันพุธ ชื่อ นางมันทะ
 5. วันพฤหัส ชื่อ นางัญญาเทพ
 6. วันศุกร์ ชื่อ นางริญโท
 7. วันเสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี

++++++++++++++++

ไม่ต้องอ่านกันครบก็ได้ถ้าขี้เกียจอ่าน

เป็นตำนานที่เล่ากันมาจากอีกรุ่นสู่อีกรุ่น...

ส่งท้ายเล็กๆ...

ช่วงนี้เจอแต่คนแย่ๆ ไม่ดีเลยเฮะน่าเบื่อ~~~

Comment

Comment:

Tweet


ว่างๆอ่ะ เลยแวะมาเยี่ยม
ไม่เจอกันนานเลยเนอะ
ฮิฮิ
ช่วงนี้เราะค่อยได้อัพไดกับบล็อกเลย
มัวแต่ไปแต่งนิยายลงเด็กดี
เครียดนิดส์ๆ ที่ไม่มีไอเดียเลย

คงต้องไปแล้ว
บั้ยบายนะจร๊ะ นู๋ปัง
#20 by Na-na*Zz At 2007-04-20 11:48,
สวัสดีปีใหม่ไทยจ้า..เราเคยอ่านมาบ้างนะเรื่องนี้ มันดูขลังดีเนอะ
#19 by Sweet Connie At 2007-04-17 08:40,


ดีใจด้วยได้เล่นสงกรานต์ ชั้นไม่ได้เล่นเลยเซ็งชะมัด

happyวันปีใหม่ไทยน้อ เอ้าเล่นน้ำกันชะเอิงเอย~~ปะแป้งอีกซักนิดก็น่าสนน้า

#18 by Eamane (124.121.57.8) At 2007-04-15 17:46,
นอกจากสาดน้ำแล้ว ยังสาดความรู้มาให้อีกนะครับเนี่ย เจ้าของบล็อก งั้นเอาน้ำจากผมไปสามขันละกัน จะได้เปียกๆ

ขอบคุณที่มาสาดในบล็อกผมนะคับ
#17 by บอมเบย์ At 2007-04-15 13:44,
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ^^

เอ้าสาด!
#16 by .:[SHIVIOUS]:. At 2007-04-15 13:36,
ขอบคุณที่เอามาให้อ่านครับ
ว่าแล้วก็สาด
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ
#15 by gabbah At 2007-04-15 13:01,


ขอให้เปียกๆนะครับ

#14 by [[ Dr Devil ]] At 2007-04-14 19:29,
ประวัดยาวจัง ><!
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยยย
ยังไงก็ happy สงกรานต์เน้อออ
สาดน้ำค่าสาดน้ำ ชื่นใจๆ
ดูแลสุขภาพด้วยล่ะ
#13 by OranGe At 2007-04-14 14:16,
แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า

มีความสุขมากๆๆน้า

ว่าแร้วก้อขอสาดเรยหละกาน
#12 by ::ระเบียงอารมณ์:: At 2007-04-14 13:12,
ขอบคุงมากค๊า สาดน้ำ~~~
#11 by ★๐Zerellenz๐★ At 2007-04-14 13:07,
เฮ สาดดดดดดด
#10 by YukyamKZK At 2007-04-14 13:01,
เจอคนแย่ๆข้างนอก ก็มาเล่นกันที่นี่ก็ได้เนอะ

เฟี้ยวๆๆ

เปียกไปอีกหนึ่งหยด

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
#9 by H o u s E 108 At 2007-04-14 12:52,
กี๊ด ร๊อคซัสน่ารัก 5555 สขสันต์วันสงกรานต์จ้า
#8 by QuÆnzƏ ŁàwŁiƏŦ™ At 2007-04-14 12:51,
ขอบคุณที่เอามาให้อ่านค่า
เปนความรู้อย่างมั๊ก
แล้วก็....


สาดๆๆ อิอิ
ปะแป้งหน่อยๆ
#7 by Meen At 2007-04-14 12:49,
สวัสดีปีใหม่ไทย

สาดน้ำๆๆๆมีความสุขมากๆนะคะ

ยังไม่ขอขอต่อด้วยปืนเปียกหมดแล้วเนอะ

มาปะแป้งกันก่อนจะเผ่นยังไม่ลืมโรยมะลิไว้เป็นหลักฐานอิอิ
#6 by kobamura At 2007-04-14 12:49,
สาดดดดดดดดด

เจอคนแย่ๆผ่อนคลายๆปล่อยไปกะสายน้ำนะฮร๊า=w=! มาปิ๊วๆกันเถอะ! ฮริ๊วๆ
#5 by . At 2007-04-14 12:45,
ขอบคุณที่เอามาลงให้อ่านฮะ!!
รู้สึกของปีนี้จะเป็นนางมโหธรเทวี..จำได้ว่าได้ยินข่าสบอกว่าทัดดอกสามหาวแล้วก็มีนกยูงอะไรทำนองนี้แหละ..

ว่าแล้วก็..


สุขสันต์วันสงกรานต์คับ!!
#4 by || MHiingZ =>> ZzeonG-KaeW || At 2007-04-14 12:45,
มาเล่นน้ำกันเถอะ 5555+
#3 by SaKuRa!! At 2007-04-14 12:42,
วันนี้เค้ามาสาดน้ามอ่ะ
สาดน้าม
ปะแป้ง
สาดความรัก อิอิ
#2 by mudmee. At 2007-04-14 12:41,
แฮปปี้สงกรานต์เดย์วันที่2เน้!!
สาดน้ำ+ปะแป้งกันหน่อยยย ย.


สุขสันต์วันปีใหม่ไทยน้ะค๊าา
#1 by ● | P O N G P A N G | ● ™ At 2007-04-14 12:37,